Afrekeningsdocumenten

Een overzicht van de structuur van de afrekeningsdocumenten kan u hier vinden.

Yuso werkt met Service Delivery Points (SDPs), welke de fysieke punten weerspiegelen waaraan een dienst wordt geleverd. Een dienst kan onder andere gekoppeld zijn aan injectie, afname of batterijen en zal steeds resulteren in een kost of een opbrengst voor de klant.

Voor elk van deze SDP’s wordt een Rekennota (RN) gemaakt waarin de finale bedragen van deze dienst worden berekend.

De bedragen in uw voordeel worden gecumuleerd in de Self-bill (SB), welke opgenomen dient te worden binnen de boekhouding onder verkopen.

Daarnaast worden de bedragen in Yuso’s voordeel opgesomd op de Factuur Nota (FN), welke opgenomen dient te worden binnen de boekhouding onder aankopen.

Tenslotte wordt een Overzicht (OV) document opgemaakt, welke het saldo neemt van de tegoeden van de vorige maand, de factuur nota en de self bill. Daarnaast kan u hierop ook de uitstaande waarborg terugvinden. 


Was dit antwoord nuttig?