Wanneer mag ik de overgedragen GvO's factureren?

Worden GvO's door Yuso vergoed? 

De vergoeding welke u van Yuso ontvangt in ruil voor uw Garanties van Oorsprong (GvO's) is vastgelegd in uw injectiecontract.   Deze GvO's dienen binnen de 3 maanden na productie worden overgemaakt aan Yuso.  Enkel GvO's die binnen deze termijn worden overgedragen, kunnen door Yuso vergoed worden.

Draagt een GvO veel waarde? 

De prijs die Yuso betaalt op uw GvO's  - enkele tientallen eurocent per stuk - is laag in vergelijking met de waarde van uw injectiestroom of groenestroomcertificaten.  Het geldt eerder als administratieve vergoeding voor het daadwerkelijk overdragen ervan.  Het commerciĆ«le voordeel dat u geniet door voor Yuso te kiezen is vrijwel uitsluitend aan de hogere injectietarieven te wijten maar om de herkomst van uw injectiestroom te kunnen aantonen vormen de GvO's het unieke instrument.

Wanneer mag ik de overgedragen GvO's factureren?

Tot op vandaag dient u voor de GvO's zelf een factuur op te stellen na conforme overdracht.   U kan dus zelf de facturatiecyclus kiezen, maar houdt er rekening mee dat uw recht op factureren van GvO's vervalt na 1 jaar omdat GvO's na 1 jaar vervallen.  In de nabije toekomst past de VREG haar GvO platform aan en Yuso zal dan zo snel mogelijk overgaan tot self-billing van de maandelijks overgedragen GvO's direct op basis van de VREG transactiegegevens.

Was dit antwoord nuttig?