Wat houdt de batterij-analyse in?

Aan de hand van gedetailleerde meetgegevens van de afname- en injectiemeters simuleren wij de impact van een batterijsysteem op uw verbruiksprofiel elektriciteit.  Vervolgens worden de jaarlijkse kosten en inkomsten berekent tussen een situatie met en een situatie zonder batterij. De netto-opbrengst wordt vervolgens vergeleken met de aankoopprijs van dit specifieke batterijsysteem. Tenslotte wordt de optimale batterij gekozen op basis van het rendement dat voor de site gerealiseerd kan worden. Dit alles wordt vervolgens, binnen een week na opsturen van de gegevens, in een document aan u terugbezorgt. Alle assumpties en werkwijzen zijn gedetailleerd uitgeschreven in dit document, waardoor u dit zelf kan herberekenen. 

Was dit antwoord nuttig?